hatartalanul banner

Címlap

Főmenü

Köszöntjük weblapunkon

#Beactive Sportnap 2018 - Boglári Általános Iskola PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2018. szeptember 30. vasárnap, 20:30

Módosítás dátuma: 2018. szeptember 30. vasárnap, 20:32
 
Hivatalos közlemény PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2018. szeptember 25. kedd, 15:22


                                                       Hivatalos közlemény

                                                           Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

A városban elterjedni készül egy álhír, miszerint iskolánk minden tanulójának kötelező részt venni a

„NEKA Lurkó” programban. Ez a hír természetesen hamis!!! A programban való részvétel csak

alsó tagozatosok számára elérhető és minden alsós évfolyamon teljesen önkéntes. Sem én, sem más

iskolai alkalmazott ezzel ellentéteset nem állítottunk. A programot nem mi szervezzük, hanem a

Nemzeti Kézilabda Akadémia. A programra ebben a tanévben 49-en jelentkeztek. A heti 5 testnevelés

óra - amelyet szerencsére mi meg tudunk szervezni a délelőtti órákban és ezáltal alsó tagozaton

nem kényszerülünk arra, hogy délutáni foglalkozásokkal valósítsuk meg - minden tanuló számára

előírt. Ez nem 3+2 óra, melyből 2 nem kötelező! Nem a mi iskolánkban, hanem minden magyar

általános iskolában.


Figyelmüket megköszönve, tisztelettel:

                                                                                                                  Türjei Attila intézményvezető

                                                                                                                                               2018.09.21.

Módosítás dátuma: 2018. szeptember 25. kedd, 15:32
 
EFOP-3.2.3-17-2017-00069 Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2018. szeptember 11. kedd, 15:41

EFOP-3.2.3-17-2017-00069

Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában

 

 

Kedvezményezett:                              Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                      Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában

 

Projekt azonosító száma:                    EFOP-3.2.3-17-2017-00069

A támogatás összege:                         108 093 360 Ft

Támogatás intenzitása:                       100 %

Projekt megvalósítás ideje:                2018.02.01.-2021.02.01.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.)

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1.)

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium (8700 Marcali, Petőfi u. 16.)

Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.)

Siófoki Beszédes József Általános Iskola (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A projekt részcéljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása. A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

 

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

FŐ CÉLOK

• a pedagógusok elsajátítsák és átadhatóvá tegyék – a digitális kompetenciához szükséges ismereteket, illetve az internet és a digitális eszközök által kínált lehetőségek kiaknázását. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket is.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KIVÁLASZTOTT TERÜLETEI

• a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

• a szövegértés fejlesztésének támogatása;

• a természettudományos megismerés támogatása;

• a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása, a kreativitás fejlesztése

A CÉLOKAT AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKKEL ÉRJÜK EL:

• Pedagógus továbbképzések (a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó 30 órás akkreditált képzések - 60 fő képzése)

• Tréningek és műhelymunkák (workshopok)

• Saját pedagógusok által megvalósított tartalomfejlesztések

• a fejlesztések, tartalmak iskola pedagógiai programjába való illesztése

• a tanítási folyamat tervezésével kapcsolatos dokumentumok (tanterv, óraterv) kialakítása.

• A résztvevők – tanultak alapján – módszertani csomagokat építenek, azokat kipróbálják és beillesztik (a tanórák/foglalkozások 40%-ában)

• A megvalósulást elemzik, korrigálják – szükség esetén –, valamint véglegesítik. A módszertani csomagokkal kapcs-latos elvárás a tanórai differenciálás (tehetséggondozás és felzárkózás) azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása.

• A digitális környezeti fejlesztéseket hozzáférhetővé, akadálymentessé teszik.

• Szakmai napokat, hospitálásokat, online tanári közösségeket, tantestületi műhely-munkákat szerveznek, a módszertani csomagokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve az internetbiztonság és a fogyasztóvédelmi ismereteik megosztása érdekében.

• A projektben szerzett eredmények fenntarthatóságát mentorálással és helpdesk működtetésével kívánjuk elérni.

• Az intézmény biztosítja a technikai segítséget, és a résztvevők közül kiválasztott kolléga digitális módszertani asszisztensi feladatokat lát el a későbbiekben.

• Eszközbeszerzés Az intézmények digitális fejlesztési terveihez és a tervezett szakmai tartalomhoz illeszkedő eszközöket szerzünk be. (Laptopok, interaktív projektor, 3D nyomtató, LEGO, GEOMATECH, PASCO fejlesztő eszközök).

• Disszemináció keretében a résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra.

CÉLCSOPORT

• Célcsoportunk az általános iskolai és gimnáziumi szaktanárok.

• A partner- intézményekben tanuló gyerekek (összesen 1779 fő)

A digitális pedagógiára való felkészítést egy mérés elo?zi meg, amelyben feltérképezzük a pedagógusok IKT-kompetenciáit. Az eredmények alapján soroljuk csoportokba a résztvevőket, egyéni tanulási utak (célok) meghatározásával. Azoknak, akiknek a legtöbb a deficitje, külön mentorálást szervezünk, illetve kooperatív körökben kollaborációs munkákat a felzárkózáshoz. A képzések végeztével komplex feladatokkal mérjük az eredményt, lehetőséget adva a szakaszos önértékelésre.

A programot olyan komplex és jelenségalapú megközelítéssel kívánjuk megvalósítani, ami erősíti a tantárgyi integrációt az iskolán belüli és iskolák közötti szakmai hálózatok kiépülését és működtetését. Ennek módja, az egyes problémák sokoldalú megközelítése, és a tantárgyak kapcsolódási pontjainak létrehozása az IKT eszközhasználat és kiválasztott – uniós forrásokból megvalósított és szabadon hozzáférhető – tartalmak segítségével. A kiválasztott rendszerünk a LEGO StoryStarter, Geomatech vagy a PASCO természettudományos szenzor csomag. E csomagokat a szövegértés fejlesztésében, a matematikai, logikai kompetenciák illetve a természettudományos kompetenciák fejlesztésére kívánjuk használni (alsó/felső tagozat, valamint gimnázium területeken).

Jelentős innovációként a 3D nyomtató és a datalogger típusú eszközök tanórai alkalmazását vezetjük be. Ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy egyfelől összekapcsolják a manuális, személyközi munkát a virtuálissal, másrészről az egyes tantárgyi tartalmak összefüggéseit tapasztalhatják meg a tanulók. Bemutatjuk, hogy hogyan kapcsolhatók össze a különböző tantárgyak ismeretei a jelenség-alapú természettudományos tanítás során. A résztvevők a műhelymunkán megismerkednek az internet veszélyforrásaival, a védekezés lehetőségeivel, a biztonságos internetezés szabályaival is, valamint az internetes zaklatás kezelésével kapcsolatban kapnak ismereteket és módszereket.

Módosítás dátuma: 2018. szeptember 11. kedd, 15:44
 
Határtalanul 2018-Vajdaság - Élménybemutató - Boglári Általános Iskola PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 14. csütörtök, 10:54

 
Határtalanul 2018 7. évfolyam kirándulása a Vajdaságba PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 14. csütörtök, 10:46

Iskolánkban 2010 óta hagyományként működik a Határtalanul program. Erre a mindenkori 7. évfolyam pályázhat. A program célja, hogy a 12-13 éves magyar gyermekek életükben legalább egyszer eljussanak a szomszédos magyarlakta területekre és megismerjék az ott élő magyarjaink történelmét, sorsát, hagyományait.

Idén Vajdaságba utaztunk ahol egy izgalmas érdekes élmény dús programban volt részünk. Az utazást megelőzte egy felkészítő programsorozat amiben tanáraink Kissné Mihályi Katalin és Horváthné Papp Marianna a Vajdaság földrajzi és történelmi hátterét ismertette meg a gyerekekkel. A sok program közül mi egy igazán mozgalmasat választottunk:

Betyárok és Szabadságharcosok a Délvidéken.

A négy folyamán ellátogattunk Szabadkára, ahol megtekintettük a gyönyörű szecessziós városházát, Csantavéren megcsodálhattuk a Római Szent Péter Bazilika mintájára épült Római Katolikus templomot, Aztán Zentára látogattunk, a zentai csata emlékét bemutató múzeumot, amely a városháza tornyában található, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. Második nap Adán, egy tanyasi iskolába látogattunk ahol nagy szeretettel vártak minket a diákok és a tanárok. Kis műsorral kedveskedtünk nekik. Óbecsén a kitűnő szórakozást és játékos élményt nyújtó, a Than fivérek emlékére létrehozott Emlékházba és interaktív parkba látogattunk. Törökbecsén megkoszorúztuk a Délvidék egyetlen fennmaradt Hungária-szobrát amely az 1849-es törökbecsei csatának állít emléket. Aztán kirándulást tettünk a Felvidéki magyarság talán legfontosabb zarándokhelyére és szakrális helyszínére az aracsi pusztatemplomhoz.

Harmadik napon Belgrádba látogattunk. Nándorfehérvári csata eseményeit elevenítettük fel, meghallgattuk a déli harangszót és elénekeltük a Himnuszt.

Zalánkeménről indulva hajókirándulást tettünk a Duna Tisza összefolyásához. A negyedik egyben utolsó napon a szállásunkon, a Kátai tanyán kialakított játszóparkba pihentük ki az előző nap fáradalmait. Kürtöskalácsot sütöttünk, miközben megtekintettük a Pékmúzeumot, a tájházat, kocsikáztunk, lovagoltunk állatokat simogattunk és élveztük a természet adta lehetőségeket. Hatalmas köszönettel tartozunk az ottani szállásadóinknak, a kishegyesi Kátai családnak, akik remek házias ételeikkel és vendégszeretetükkel kápráztattak el minket.

Mindenkinek szívből ajánljuk az idegenforgalmi szempontból kicsit háttérbe szorított Vajdaságot.

Horváthné Papp Marianna

Némethné Hegyi Bernadett

 
Beiratkozás 2018 PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 14. szerda, 12:33

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 6 / 19